Identificeer jouw bedrijfsprocessen in functie van groei en betere prestaties!

door | 9 mei 2023

Als je op zoek bent naar blijvend succes en groei voor jouw bedrijf, is het essentieel om de bedrijfsprocessen goed te begrijpen. Dat begint bij het identificeren van deze processen vooraleer ze te analyseren.

Efficiënter en effectiever werken

Door stil te staan bij welke processen er in jouw bedrijf lopen, ze te benoemen en begrijpen, kan je mogelijkheden voor verbetering vinden en de efficiëntie en effectiviteit verbeteren. In deze blog geven we de stappen weer om bedrijfsprocessen te identificeren. Maar laat ons eerst even stilstaan bij de soorten processen die er in jouw organisatie, afdeling of team aanwezig zijn.

Soorten processen

Om een goed overzicht te krijgen van de verschillende soorten processen, is het belangrijk om ze te classificeren op basis van hun aard en doel:

  • De belangrijkste soorten processen zijn primaire processen, dat zijn deze (processen die bijdragen aan directe waarde creatie voor je klant). Zo krijg je inzicht in welke activiteiten er gebeuren om jouw diensten of producten bij jouw klant te krijgen. Deze processen optimaliseren genereert winst voor jouw klant en voor jouw organisatie!
  • De ondersteunende processen zijn deze processen die nodig zijn om de primaire processen te ondersteunen. Bij het aanbrengen van verbeteringen zal je merken dat medewerkers gelukkiger worden en onrechtstreeks heeft dit een positieve impact op de primaire processen. Ben je een productiebedrijf en je investeert in een optimale logistieke flow, dan reduceer je verspillingen en onnodige handelingen en bijgevolg een snellere levering aan je klanten.
  • De besturende processen zijn nodig om de organisatie te besturen. Optimalisatie in managementprocessen kunnen door het reduceren van vergadertijd bijvoorbeeld. Minder, maar effectievere meetings, geven managers en leidinggevenden meer tijd om te investeren in hun medewerkers en klanten bvb.

Stappen om jouw processen te leren kennen

Stap 1: Bepaal de belangrijkste bedrijfsprocessen, namelijk deze die bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie en waarvan de resultaten meetbaar zijn. Deze processen zijn rechtstreeks te linken aan de missie en visie (zie onze blog over missie, visie en waarden).

Stap 2: Vervolgens ga je na welke processen er zijn om deze zogenoemde kernprocessen te beheren. Dit zijn de managementprocessen.

Stap  3: Daarna bepaal je de ondersteunende processen. Deze zullen de kernprocessen faciliteren.

Stap 4: Visualiseer de samenhang tussen de 3 soorten processen door middel van een “procesmap”.

De procesmap is er: en nu?

Vanuit deze procesmap zal je inzicht krijgen in waar het schoentje wringt en kan je het proces dat je wil gaan verbeteren van dichterbij gaan bekijken met een procesanalyse.

Om procesverbeteringen te identificeren is er een analyse nodig van de processtappen zodat de knelpunten zichtbaar worden. Op basis hiervan worden er verbeteracties voorgesteld die kunnen leiden tot veranderingen in de manier waarop taken worden uitgevoerd, de technologie die wordt gebruikt of de manier waarop de processen worden georganiseerd.

Het consequent toepassen van procesanalyse -en optimalisatie is één van de sleutels tot het behalen van steeds betere en uiteindelijk uitstekende resultaten.

Getriggerd om onze tools voor optimalisatie te ontdekken?
Contacteer Insightful of plan jouw gratis gesprek hier.